Pakiet 11 video

Tematy tego kursu

11 Lekcji 37m 42s

Pakiet 11 video

VIDEO NR 1 – Piosenka powitalna dur, rytmiczaka3:39
VIDEO NR 2 – Melodia w skali miksolidyjskiej na 5, rytmiczanka na 23:26
VIDEO NR 3 – Melodia w skali lidyjskiej, rytmiczanka na 23:09
VIDEO NR 4 -Melodia w skali frygijskiej na 2, rytmiczanka na 33:35
VIDEO NR 5 – Melodia w skali doryckiej na 10, rytmiczanka na 23:21
VIDEO NR 6 – Melodia w skali doryckiej na 22:02
VIDEO NR 7 – Melodia molowa na 5, Rytmiczanka na 73:40
VIDEO NR 8 – Melodia w skali lokryckiej, rytmiczanka na 114:08
VIDEO NR 9 – Melodia w skali lidyjskiej na 3, Rytmiczanka na 53:02
VIDEO NR 10 – Melodia w skali frygijskiej dominantowej (muzyka żydowska)2:38
VIDEO NR 11 – Piosenka pożegnalna w skali eolskiej (molowej naturalnej)3:02
Darmowy