Kurs online: Audiacja Właściwa

Tematy tego kursu

23 Lekcji 05h 10m 51s

Kurs Audiacja Właściwa – Moduły

Wstęp00:04:09
Moduł 1 E.E. Gordon i jego teoria uczenia się muzyki00:12:31
Moduł 2 Audiacja Wstępna a Audiacja Właściwa00:12:52
Bonus test – Czy dziecko przeszło audiację wstępną?00:04:06
Moduł 3 Zdolności a Umiejętności Muzyczne00:07:35
Bonus Rekomendacje pomocy metodycznych00:26:09
Moduł 4 Solfeż rytmiczny i solmizacja relatywna00:38:12
Bonus solmizacja relatywna na klawiaturze pianina00:09:42
Moduł 5 Kolejność uczenia się umiejętności – wprowadzenie00:13:16
5 b Audiacja Właściwa – typy i stadia00:05:33
Moduł 6 a Różnicowanie – poziom słuchowo-głosowy00:26:32
Moduł 6 b – Różnicowanie, poziom skojarzeń słownych i syntezy części00:19:42
Bonus Przykłady Motywy Rytmiczne Poziom Słuchowo/Głosowy00:10:07
Bonus Przykłady Motywy Tonalne Poziom słuchowo/Głosowy i Skojarzeń Słownych00:09:05
Moduł 6 c 1 Przykłady Motywów Rytmicznych Poziom skojarzeń słownych00:30:51
Bonus Przykłady Motywy Rytmiczne Poziom Skojarzeń Słownych Amelka00:05:03
Moduł 6 c 2 Przykłady Motywów Tonalnych Poziom Skojarzeń Słownych00:07:10
Moduł 6 d Poziom Skojarzeń Graficznych00:15:31
Moduł 6 e Poziom Syntezy Całościowej00:04:40
Moduł 7 Wnioskowanie00:13:55
Zakończenie00:06:00
Bonus Lekcja Pokazowa00:28:10
Niespodzianka: Lekcja pokazowa #200:27:31
697.00